Dôverná správa

Vážená návštevníčka/vážený návštevník INTEGRITY. oznamovacieho portálu,

túto webovú stránku môžete použiť na poskytovanie oznámení k prípadu týkajúceho sa dodržiavania predpisov, najmä vtedy, keď máte podozrenie, že sa páchajú alebo už boli spáchané trestné činy.

Dodržiavajte nasledujúce upozornenia:

  • Vaše oznámenie sa dostane do ohlasovacieho strediska zriadeného pre vybavovanie oznámení. Ohlasovacie stredisko sa zaväzuje k dôvernosti a ochrane vašich osobných údajov, a preto sa osobné údaje o vašej osobe nebudú nikomu poskytovať – iba pokiaľ nebudete výslovne súhlasiť.
  • Máte možnosť uviesť kontaktné údaje, ktoré nám umožnia skontaktovať sa s vami. V tomto prípade nie sú potrebné žiadne ďalšie údaje.
  • Vaše oznámenia môžete dávať aj anonymne. V tomto prípade myslite na úplnú a zrozumiteľnú správu, aby bolo možné overiť si fakty.

Hlásenie oznámení

Oznámenie môžete nahlásiť prostredníctvom nasledujúceho formulára:

Podatki se obdelujejo...
Loading...

Um den Status Ihres Hinweises einsehen zu können und eventuelle Rückfragen zu beantworten, gehen Sie auf Hinweis prüfen und geben Sie Ihre ID ein.

Vaša ID je:

Ďalšie možnosti kontaktovania

Ak si prajete osobné stretnutie, kontaktujte nás prostredníctvom tohto portálu.

Časté otázky

Skontrolujeme vaše oznámenie a pripravíme ho vo forme dôvernej správy, pokiaľ ide o fakt týkajúci sa dodržiavania predpisov. Táto správa sa následne postúpi zodpovednému miestu v príslušnom podniku.

Keď uvediete vaše kontaktné údaje, dostanete v priebehu 7 dní potvrdenie o prijatí. Čo najskôr vás budeme kontaktovať o príslušných reakciách dotknutého podniku.

Na 100 %, a to nezávisle od toho, či uvediete vaše oznámenie anonymne alebo poskytnete vaše kontaktné údaje.