Raport wewnętrzny

Szanowny użytkowniku portalu informacyjnego INTEGRITY.,

za pomocą tej strony można zgłaszać incydenty pod względem zgodności, zwłaszcza kiedy występuje podejrzenie, że popełnione zostaną lub już zostały popełnione czyny karalne.

Należy przestrzegać wymienionych wskazówek:

  • Państwa zgłoszenie dotrze do jednostki zajmującej się tego typu przypadkami. Jednostka ta jest zobowiązana do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych i dlatego nikomu nie będzie przekazywać danych dotyczących Państwa osoby, chyba że jednoznacznie wyrażą Państwo na to zgodę.
  • Mają Państwo możliwość podania danych kontaktowych, które ułatwią nawiązanie z Państwem kontaktu. W takim przypadku dalsze dane dotyczące sprawy nie są konieczne.
  • Mogą też Państwo dokonać zgłoszenia anonimowo. W takim przypadku prosimy o kompletny i szczegółowy raport, aby możliwe było zweryfikowanie jego treści.

Zgłoszenie

Przez poniższy formularz można dokonać zgłoszenia:

Dane są przetwarzane...
Loading...

Um den Status Ihres Hinweises einsehen zu können und eventuelle Rückfragen zu beantworten, gehen Sie auf Hinweis prüfen und geben Sie Ihre ID ein.

Twój raport to:

Inne możliwości kontaktu

Jeśli chcą Państwo spotkać się osobiście, prosimy o kontakt przez portal.

Częste pytania

Sprawdzimy je i będziemy przetwarzać w postaci poufnego raportu, o ile dotyczy ono stanu faktycznego w zakresie zgodności. Taki raport zostanie następnie przekazany do jednostki odpowiedzialnej w danym przedsiębiorstwie.

Jeśli podadzą Państwo swoje dane kontaktowe, w ciągu 7 dni otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru. Będziemy niezwłocznie informować Państwa o wszelkich reakcjach danego przedsiębiorstwa.

W 100% i to niezależnie od tego, czy dokonują Państwo zgłoszenia anonimowo, czy też podają Państwo dane kontaktowe.