Rapport inifrån

Bästa INTEGRITY.-besökare Visselblåsarportalen,

via den här webbplatsen kan du lämna upplysningar om efterlevnadsincidenter, i synnerhet vid misstanke om att en brottslig gärning kan komma att begås eller redan har begåtts.

Observera följande:

  • Informationen hamnar hos den enhet som handhar den här typen av upplysningar. Enheten är skyldig att handla konfidentiellt och skydda dina personuppgifter och därför kommer din identitet inte att röjas för någon – såvida du inte uttryckligen samtycker till detta.
  • Du har möjlighet att ange kontaktuppgifter så att du kan kontaktas. I detta fall krävs inga övriga uppgifter.
  • Du kan också lämna upplysningarna anonymt. Observera i så fall att rapporten är fullständig och fullt förståelig så att sakförhållandet kan utredas.

Rapportera upplysningar

Du kan rapportera upplysningar via följande formulär:

Uppgifter behandlas...
Loading...

Um den Status Ihres Hinweises einsehen zu können und eventuelle Rückfragen zu beantworten, gehen Sie auf Hinweis prüfen und geben Sie Ihre ID ein.

Ditt ID är:

Fler kontaktalternativ

Vill du boka ett personligt möte är du välkommen att ta kontakt med oss via portalen.

Vanliga frågor

Vi går igenom dina upplysningar och bearbetar dem i from av en konfidentiell rapport i den mån som det gäller ett sakförhållande gällande efterlevnad. Denna rapport skickas sedan vidare till den ansvariga avdelningen på det berörda företaget.

När du anger dina kontaktuppgifter får du en bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter inom 7 dagar. Vi informerar så fort som möjligt om vilka åtgärder det berörda företaget överväger att vidta.

100 %, och därtill oavsett om du lämnar dina upplysningar anonymt eller om vi får dina kontaktuppgifter.